emlakdanismani.org

Günlük kiralık daire işi ile ilgili sorular


Günlük ev kiralama /Apart otel işi yapmak isteyenler tarafından sorulan soruları tartışmak ve yanıt bulabilmek için zaman zaman aşağıda yayınlamak istiyorum. Aşağıda verilen cevaplar kişisel tecrübelerden ibarettir. Doğru olmadığını düşündüğünüz bir bilgi varsa lütfen aşağıdaki yorum bölümüne yazınız.

günlük kiralık daire işi yapma


Sn. Yetkili


Biz günübirlik kiralama işi yapmayı planlamaktayız. 2018 de yayınlan Khk ile günübirlik kiralamalara getirilen düzenleme hakkında sizden aşağıdaki konularda yardımcı olmanızı rica ederim.

1-Günübirlik kiralama ile sürekli kiralamadaki zaman farkı var mı ? örneğin 1 gün kiralama günübirlik sayılıyor kaç gün yada kaç ay kiralama uzun süreli sayılır? örnek 1-2-3 ay veya daha uzun kiralamada da ruhsat şartı var mı ? bu uzun dönemli kiralama sayılması için normal ikamet amaçlı ev kiralama gibi yapıp ikametgahını oraya mı alması lazım ?

Easen bu konunun bana göre tespitini yapmak için söz konusu kiralamanın en azından 1 ayı geçecek şekilde bir kira kontratına bağlanması gerektiğidir. Ayrıca uzun dönem kiralama yapanların ikametgah adreslerini taşımaları zorunludur. Gelir idaresi başkanlığınca yayınlanan tebliğin yaklaşımı aşağıdaki gibidir:"193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; "Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır." hükmüne yer verilmiş olup, aynı Kanunun 70 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul sermaye iradı olduğu belirtilmiştir.

            Anılan Kanunun gayrimenkul sermaye iradına ilişkin hükümleri uyarınca, binaların kısmen veya tamamen ya da boş veya dayalı döşeli şekilde kiraya verilmesinden elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de konut olarak kullanılan binalar kiraya verilirken oda ve diğer müştemilatı ile birlikte tamamen kiracının kullanımına terk edilebilmekte olup, bu tür kullanımlar Borçlar Kanununda düzenlenen adi kiralama kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu tip kiralamadan elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi tutulmaktadır.

            Ancak, gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması suretiyle elde edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla, günlük veya haftalık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi bir organizasyonu gerektirmektedir. Ayrıca, söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesi mümkün olmadığından bu faaliyetin ticari faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir."

2- Bir site içinde 10 villa var. bu villalardan 5 yada 6 tanesini kiralayıp günü birlik kiralama yapmak istersek her bir villaya ayrı ayrı ruhsat almak zorunda mıyız yoksa tek ruhsatın içinde çözülür mü ?
Villaların belli bir yönetim planına sahip bir site içinde bulunmasından dolayı gerekli muvaffakat alındıktan sonra tek bir işletme ruhsatı ile işletilmesi mümkündür
3-Istanbulda bir site yönetim planında günübirlik kiralamaya musade etmişti. o şekilde günübirlik kiralama yapıyorlardı muvafakata gerek olmadan..sitelerde ( bina değil ) yönetim planı değişikliği ile günübirlik kiralamanın önü açılabilir mi? bildiğim kadarıyla yönetim planını değiştirmek için çoğunluk yeterli yada 2/3. 
Belediye ruhsat gereklilikleri içerisinde "tüm kat maliklerinden alınacak muvaffakat" olarak belirtilmekte olduğundan noter onaylı muvaffakatların bulunması gereklidir. 
4- Belediyeden ruhsat almak için tüm maliklerin muvafakati lazım..bu noterden olmak zorunda mıyız? notersiz mufakatnameyi yada site yönetiminden alınacak izinle çözülebilir mi ?
Noterden alınması gerekir.
5- Biz şirket olarak faaliyet göstereceğiz Gerçek kişilerden kiraladığımız ruhsatı alınmış villalarda kiralama bedellerini stopajlarını şirket olarak biz mi ödeyeceğiz. Villa sahiplerine vergi sonrası kalan kısmımı ödeyeceğiz?
Anlaşılan kira bedeli genellikle stopaj hariç olan tutardır. Anlaşmaya bağlı olmakla beraber istenen kira bedeli üzerinden %20 stopaj vergisi kiracı tarafından ödenir.

6-Villa sahiplerinin yabancı olması ve yurt dışında ikamet etmesi durumunda (villaları türkiyede ) döviz bazlı kiralama yapabilirmiyiz. tabiki biz misafirlere tl ile kiralayacağız..
Döviz bazlı kiralama yapabilirsiniz ancak bunu pek önermem.

7-İşyeri ruhsatımız olacak. Ruhsatsız villa kiralamada ev sahiplerinin sorumluluğu nedir yada kiralayan biz olduğumuz için tüm sorumluluk bize mi ait?
Kiraya veren kontrat içerisinde 3. şahıslara tekrar tekrar kiralama yapılabileceğini kabul etmesi  şartı ile    günlük kiralama yapabilirsiniz. Ancak  olası cezaya maruz kalacak kişiler vergisel ,ruhsat ve kimlik bildirimi açısından günlük kiralama yapan şirkettir. 

8-Binalarda yangın merdiveni ve yangın sistemi zorunluluğu var villalarda (2 katlı maksimum) bu yapılarda yangın merdiveni ve yangın sistemi zorunluluğu var mı ?
Yangın merdiveni vb. zorunluluklar tamamen bulunduğunuz bölgedeki itfaiye müdürlüğü tarafından söz konusu işin yapılacağı binanın projesi incelendikten sonra belirlenmektedir.

Saygılarımla,


Yorum Gönder

Yorumunuz değerlendirildikten sonra yayınlanacaktır.

Hakkımızda

Emlakdanismani.org özellikle kısa dönem daire kiralama/tatil daireleri konaklama hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için gerekli bilgi,belge paylaşımı amacı ile kurulmuştur. Bu yeni alternatif konaklama anlayışının gelişmesi ve ülke turizmine katkı sağlaması amacı ile çeşitli seyahat ve pazarlama önerilerine de yer verilmiştir.

Bu sitede yer alan bilgiler orijinal içeriklerden oluşmaktadır ve edinilen tecrübe ve tavsiyeleri yansıtmaktadır. Yasal değişiklikler ile güncellenen bilgiler için
en doğru kaynağın yine yasal kurumların bilgi edinme hizmetleri olduğunu unutmayın.

Bu sitede yer alan makale,yazı vb. içerikleri bağlantı vererek kullanabilirsiniz. Lütfen bağlantı vermeden alıntı yapmayınız. Zaman ve emek harcanarak oluşturulan her işe göstereceğiniz saygıya gelecekte sizin de ihtiyacınız olacağını unutmayınız.

emlakdanismani.org
Her hakkı saklıdır. 2018 emlakdanismani.org . Blogger tarafından desteklenmektedir.

© emlakdanismani.org
Theme Designed by irsah indesigns.

emlak danismani