emlakdanismani.org

Yeni emlak komisyon oranları belirlendi 05/06/2018


                                       

Yeni emlak komisyon oranları belirlendi    05/06/20185 haziran 2018 yılı itibariyle resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren oranlara göre emlak aracılık hizmetlerinde toplam komisyon % 4'ü geçemeyecek.
emlak komisyonEmlak komisyon ücreti hesaplama
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 05.06.2018 resmi gazetede yayınlanan yönetmelik gereği artık emlak komisyonculuğu yapan kişi ya da işletmelerin alacağı komisyon oranları belirlendi. Buna göre alınacak toplam komsiyon oranı,  alım-satım aracılık sözleşmesinde yer alan tutarın KDV hariç (alıcı ve satıcıdan % 2 olmak üzere) toplamda % 4'ünü geçemeyecek. Buna ek olarak kiralama işlemlerinde ise bir aylık kira bedeli komisyon tutarı olarak uygulanacak.

Emlak komisyon ve tapu harcı hesaplama makinesi


Bu düzenleme ile artık gayrimenkul alım-satış işlemlerinde yasal bir dayanak getirilmiş oldu. Emlakçılar tarafından gerçekleştirilen her alım satım işleminde sorulan "emlak komisyonu yüzde kaç" gibi sorular da yasal cevaba kavuşmuş oldu. Bu her iki açıdan da yani hem alım satım yapan kişiler hem de aracılık hizmeti verenler açısında son derece olumlu bir gelişme. Geçmiş dönemde kontrolsüz bir şekilde alınan komisyon miktarlarının önüne geçmekle birlikte aracılık hizmetleri veren işletmelerin de hakkının güvenceye alınması sağlanmış oldu. Ayrıca Remax ve benzeri global firmaların da emlak komisyon oranlarını keyfi olarak uygulamalarının da bundan sonra pek mümkün olmayacağı düşünülebilir.
   
Emlakçı komisyonu ile ilgili kanun

"
5 Haziran 2018 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30442
YÖNETMELİK
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:


Hizmet bedeli
MADDE 20 – (1) Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz.
(2) Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli, kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz.
(3) İşletme, taşınmaz alım satımının tapu siciline tesciliyle veya iş sahibi ile kiracı arasındaki kira sözleşmesinin kurulmasıyla hizmet bedeline hak kazanır. Alım satım ve kiralama dışındaki hizmetlerde hizmet bedeli hakkı ilgili sözleşmenin kurulmasıyla doğar.
(4) Hizmet bedeli, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça eşit olarak paylaştırılır.
(5) 18 inci madde çerçevesinde yürütülen ortak çalışma sonucunda hak kazanılan hizmet bedeli, alım satıma aracılık sözleşmesi veya kiralamaya aracılık sözleşmesinde yetkilisinin imzası bulunan işletmeye ödenir ve hizmet ortaklığı sözleşmesinde belirtilen usulde paylaşılır. Bu sözleşmede hizmet bedelinin paylaşımı hususunda hüküm bulunmaması halinde bu bedel taraflar arasında eşit olarak paylaşılır.
(6) Taşınmazın yetkilendirme sözleşmesinin süresi içinde, taşınmaz gösterme belgesini düzenleyen işletme bertaraf edilerek doğrudan iş sahibinden satın alınması veya kiralanması durumunda işletme hizmet bedeline hak kazanır.
(7) Yetki belgesi iptal edilen işletmenin, iptal tarihi itibarıyla geçerli olan yetkilendirme sözleşmeleri feshedilmiş sayılır. İşletme, sözleşmenin feshedilmiş sayılmasından önce vermiş olduğu hizmetler için hizmet bedeline hak kazanır. "

Hakkımızda

Emlakdanismani.org özellikle kısa dönem daire kiralama/tatil daireleri konaklama hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için gerekli bilgi,belge paylaşımı amacı ile kurulmuştur. Bu yeni alternatif konaklama anlayışının gelişmesi ve ülke turizmine katkı sağlaması amacı ile çeşitli seyahat ve pazarlama önerilerine de yer verilmiştir.

Bu sitede yer alan bilgiler orijinal içeriklerden oluşmaktadır ve edinilen tecrübe ve tavsiyeleri yansıtmaktadır. Yasal değişiklikler ile güncellenen bilgiler için
en doğru kaynağın yine yasal kurumların bilgi edinme hizmetleri olduğunu unutmayın.

Bu sitede yer alan makale,yazı vb. içerikleri bağlantı vererek kullanabilirsiniz. Lütfen bağlantı vermeden alıntı yapmayınız. Zaman ve emek harcanarak oluşturulan her işe göstereceğiniz saygıya gelecekte sizin de ihtiyacınız olacağını unutmayınız.

emlakdanismani.org
Her hakkı saklıdır. 2018 emlakdanismani.org . Blogger tarafından desteklenmektedir.

© emlakdanismani.org
Theme Designed by irsah indesigns.

emlak danismani