emlakdanismani.org

Günlük kiralık evlerde anlık kimlik bildirim zorunluluğu getirildi.Bildiğiniz gibi günlük kiralama yapan tüm ev sahiplerine/işletmecilerine yatak sayısına bakılmaksızın kimlik bildirimi yapılması 22.11.2016 itibariyle zorunlu hale getirilmişti.Buna göre işletmeci/ev sahibi  her gece 00.00-01.30 saatleri arasında konaklayan kişilerin kimlik bilgilerini emniyete bildirmek zorundaydı.
Ohal kapsamında yapılan değişikliklerle artık check-in saati gözetmeden anlık olarak bildirim yapma zorunluluğu getirildi.Bununla ilgili olarak emniyet tarafından geliştirilen yeni bir yazılım ile artık anlık bildirim için günlük kiralık evlere de imkan tanınmış oldu.Detaylar için buradan gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz.


Günlük kiralama işi yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı önemli konular aşağıda belirtilmiştir.

1.

Günlük kiralık dairelerde kimlik bildirimi
Günlük daire kiralama işi yapanların dairelerinde konaklayan kişilere ait kimlik bildirimlerini bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmeleri zorunludur. Bu işlemin yapılması konaklama yapacak kişilerin neden olacağı olası yasa dışı,illegal faaliyetlerde daire sahibini ya da işletmecinin zarar görmemesi açısından çok önemlidir.

2.

GÜNLÜK KİRALİK DAİRELER İÇİN RUHSAT ALMAK GEREKLI Mİ?

Son yıllarda gelişen ve konaklama ve turizm sektöründe önemli bir paya sahip olan günlük kiralık daire,yazlık ve ev kiralama işini yasal zemine taşımak ve oluşan vergi kaybını telafi etmek için devlet birimlerinde çeşitli düzenlemeler yapılıyor.
Bunlardan bir tanesi de ruhsat meselesi.Ruhsat alınması özellikle bu tip kiralama işini hem kayıt altına almak hem de kayıt dışı konaklamaların önüne geçmek adına önemli.Bu tip dairelerin özellikle kimlik beyanı istenmemesinden dolayı illegal işler ya da kişilerce talep ediliyor olması gibi kısmen gerçeklik payı bulunan ama daha çok sektördeki büyük yatırımcıların(Hiç kimse haksız rekabeti sevmez) da körüklediği ve şişirdiği haberlerin son bulması ve güvenliğin maksimum seviye de sağlanması için özellikle ruhsat alınması çok önemlidir.
Kısa dönem kiraya verdiğiniz daire veya daireleriniz için nasıl ruhsat alacaksınız?
Eğer daireleriniz müstakil bir binada ve tamamı bu iş için ayrılmış ise yani binada ikamet eden başka kişiler yok ise binanıza bağlı bulunduğunuz belediyeden pansiyon ruhsatı alabilirsiniz.Ancak sizin dışınızda bir tek daire bile ikamet amacıyla kullanılıyorsa o daire sahibinden muvafakat almanız gerekiyor.Dolayısı ile eğer farklı binalarda farklı konumlarda daireleri bu şekilde işletiyor iseniz ruhsat almanız pek mümkün görünmüyor.Konut sayısına bağlı olarak diğer maliklerden izin alabilmek pek de öyle içinden çıkılabilecek bir iş değil.Maalesef bunun için de henüz bir yasal düzenleme de yapılmış değil.Ancak genel olarak belediyeler bu konunun üzerine pek fazla gitmiyorlar.Doğrusu yasadaki belirsizlik nedeniyle onlar da tam olarak uygulama konusunda kararsızlar.


3.

GÜNLÜK DAİRE KİRALAMASI YAPANLARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ.
Bir ya da birden fazla daireyi, kendinize ait olsun ya da olmasın(başkasına ait daireyi uzun dönem kiralayıp bilgisi dahilinde kısa dönemler halinde kiraya veriyor da olabilirsiniz)kısa süreler ile defalarca kiraya veriyorsanız siz de elde edeceğiniz gelirin belli bir kısmını devlete vergi olarak ödemek zorundasınız.Yani fatura basımından ,muhasebeci tutmaya kadar vergi mükelleflerinin yükümlülükleri sizleri de kapsıyor.Tabi burada beyan edeceğiniz yani faturalandırdığınız ciro tutarı vergiye esas olacaktır.Aynı zamanda işiniz adına yaptığınız tüm ödemeleri(kiraladığınız dairenin kira bedeli de dahil olmak üzere) de gider olarak gösterebilme hakkına da sahip olacaksınız.Bu arada kiraladığınız daireler için stopaj vergisi de ödeyeceğinizi de unutmayın.En iyi tarafı bir dükkan kirası vermeden evinizden işleriniz yürütmenize olanak tanınması.Bence en iyi ve avantajlı kısmı da burası.


  Özetlersek:


İş ve defter takibini yapacak muhasebecinin belirlenmesi.
Vergi dairesine başvuru.
Adresinizde vergi memurunca yoklama yapılması.
Fatura,kaşe vb. basımı
Vergi dairesince 4b(bağ-kur) bildiriminizin yapılması.(Eğer bir işyerinde sigortalı iseniz de işyeri açabilirsiniz bu durumda bağkur bildirimi yapılmaz)
İşinizi evinizden (home ofis) takip edebilirsiniz.
Kısa dönem kiraya vermek üzere kiraladığınız daireler için kira stopaj vergisi ödeyeceğinizi de unutmayın.
Günlük kiralık daire mi arıyorsunuz?
Mevcut uygulamayla ile ilgili turizm tesislerine tebliğ edilen değişiklikleri aşağıda bulabilirsiniz.


TEBLIĞ VE TEBELLÜĞ TUTANAĞI
-Asayiş Daire Başkanlığı'nın 12.12.2016 tarih ve 31311769-49753-(62197)/900 ilgi sayılı emir yazı ile 31.10.2016 tarihli 678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.
1-Kanununun 2. maddesinin 1. fıkrasında sayılan tesislere "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklenmiş,
 2-Ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılarak:
-Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca, özel veya resmi her türlü konaklama tesislerinden kayıtlarını bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerini bilgisayar terminallerine bağlamak zorunluluğu getirecekleri belirleme hususunda Bakanlar Kuruluna verilen yetki kaldırılmıştır.
-Bunun yerine, 1774 sayılı Kanunun 2 inci maddesinde sayılana özel ve resmi her türlü konaklama tesislerine: Tüm kayıtlarına bilgisayarda günü güne tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanma, mevcut bilgi, belge ve kayıtlarını genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme zorunluluğu getirilmiştir.
-Belirtilen konaklama tesislerinden genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanamayanlara mülki idari amirlerince On Bin (10.000,00) Türk Lirası, anlık veri gönderemeyenlere veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara Beş Bin (5.000,00) Türk Lirası idari para cezası verilmesi ön görülmüş ve filin tekrarı halindelşletme ruhsatının iptal edileceği hükme bağlanmıştır.
-Sayılan özel veya resmi konaklama tesislerinin, genel kuvvetlerin terminallerine bağlanmak üzere gerekli işlemleri tamamlamaları için bu maddenin yürürlüğe girdiği 22/11/2016 tarihinden itibaren iki (2) ay süre tanınmıştır. Yukarıda belirtilen düzenleme ile yatak sayısı belirtilmeden özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri ile günübirlik evler kanun kapsamına alınmış olduğundan: Geciçi Ikamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemine (GIYKIMBIL) dahil olacak otel, motel, ve tatil köyleri ile 30 yatak üzerinde kapasitesi olan özel veya resmi konaklama yerleri ve yatarak tedavi uygulayan özel sağlık müesseseleri olarak sınırlandıran 02.03.2001 tarih ve 2001/2227 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı artık yasal dayanağı ve uygulama imkanı kalmamıştır.
Bu itibarla;
Kimlik Bildirme Kanununda yapılan düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi ve polis halkla ilişkilerinde her hangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi bakımından;
 1-Kanunun 2 nci maddesinde sayılan günübirlik evler dahil her türlü geçici konaklama tesislerinin yatak sayısına ve ruhsatlı olup olmadığına bakılmaksızın tespit edilerek yasal yükümlülüklerin konusunda bilgilendirilmeleri.
 2-Bu tesislerin iki (2) ay içerisinde GIYKIMBIL sistemine dahil edilmeleri ve verilerini anlık doğru ve eksiksiz olarak göndermelerinin temini.
 3-Etkin bir denetim mekanizması oluşturulması ve Kanunda tanınan iki (2) aylık süre sonunda yapılacak olan denetimlerde GIYKIMBIL sistemine kayıt olmayan, kayıt olup veri göndermeyen, eksik veya gerçeğe aykırı gönderdiği tespit edilen ruhsatlı ruhsatsız her türlü geçici konaklama yerlerine Kanunun öngördüğü idari para cezalarının uygulanması.
 4-Bu fillerin tekrarı halinde tesislerin işletme ruhsatlarının iptali için gerekli işlemlerin yapılması,
 5-Işletme ruhsatı bulunmayan tesisler hakkında ilgili mevzuata göre gerekli işlemlerin ayrıca tesisi,
 6-Hiç Kaydı olmayan işletmelerin iki (2) ay içerisinde gerekli işlemlerin tamamlamaları, ancak halihazırda sisteme dahil olan yerlerin ise bu süre zarfında veri gönderme yükümlülüklerin devam edeceği ve buna aykırı hareket edenlere idari yaptırım uygulanacağı,
 7-Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayan, bağlandığı halde anlık veri göndermeyen ve gerçeğe aykırı kayıt tutanlara Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması, bunun dışında kalan mevzuatın öngördüğü kimlik bildirme belgesinde gerçeğe uymayan bilgi verenlere ise Kanunun 17 inci maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı,
 8-Günübirlik evlerle ilgili olarak doğrudan saatlik, günlük veya haftalık gibi süre şartı aranmaksızın kazanç amacı güdülerek kiralama faaliyeti yapılan, sürekli oturma veya yerleşme amacı taşımayan tüm geçici nitelikteki kısa süreli kiralamaların Kanunun 2 inci maddesi olarak ele alınması,
 9-Veri gönderme işlemlerinde mevcut uygulamanın devam edeceği, anlık veri gönderme işleminin yeni sistem faaliyete geçtiğinde başlayacağı konusunda işletmelerin bilgilendirilmesi istendiğinden;
31/10/2016 tarihli 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunundaki değişiklikler, sorumluluk bölgemizde bulunan konaklama faaliyeti yürüten aşağıda bilgileri bulunan işletme yektilisi/sorumlusuna tebligat yapılarak;
Bu tebliğ tebellüğ belgesi birlikte imza altına alınmıştır.
TESISIN ÜNVANI
VERGI NO

YETKILISININ ADI SOYADI T.C. NUMARISI 
*Bu sayfalarda anılan tesis,ticari marka ya da tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.Anılan tesis adı ya da ticari markaların bu web sitesi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. .  1. Merhabalar, ben yazligimizi kiraya vermeyi dusunyorum, ruhsat almak zorundamiyim, yoksa almadanda kbs sistemine kayit yaptirarak, misafir agirliyabilirmiyim?

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. 2018 yılı itibariyle ruhsatsız kısa dönem,günlük kiralama imkanı kalmamıştır.

      Sil

Yorumunuz değerlendirildikten sonra yayınlanacaktır.

Hakkımızda

Emlakdanismani.org özellikle kısa dönem daire kiralama/tatil daireleri konaklama hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için gerekli bilgi,belge paylaşımı amacı ile kurulmuştur. Bu yeni alternatif konaklama anlayışının gelişmesi ve ülke turizmine katkı sağlaması amacı ile çeşitli seyahat ve pazarlama önerilerine de yer verilmiştir.

Bu sitede yer alan bilgiler orijinal içeriklerden oluşmaktadır ve edinilen tecrübe ve tavsiyeleri yansıtmaktadır. Yasal değişiklikler ile güncellenen bilgiler için
en doğru kaynağın yine yasal kurumların bilgi edinme hizmetleri olduğunu unutmayın.

Bu sitede yer alan makale,yazı vb. içerikleri bağlantı vererek kullanabilirsiniz. Lütfen bağlantı vermeden alıntı yapmayınız. Zaman ve emek harcanarak oluşturulan her işe göstereceğiniz saygıya gelecekte sizin de ihtiyacınız olacağını unutmayınız.

emlakdanismani.org
Her hakkı saklıdır. 2018 emlakdanismani.org . Blogger tarafından desteklenmektedir.

© emlakdanismani.org
Theme Designed by irsah indesigns.

emlak danismani