emlakdanismani.org

Günlük kiralık dairelerde kimlik bildirim zorunluluğu var mıdır?
Konaklayan açısından:
Eğer bu sayfaya konaklayan olarak ulaştıysanız artık 2018 yılı itibariyle kimliğiniz olmadan "günlük kiralık dairelerde" konaklama yapmanız mümkün değildir.


Kiraya veren açısından: 
Günlük daire kiralama işi yapanların dairelerinde konaklayan kişilere ait kimlik bildirimlerini bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine düzenli olarak bildirmeleri zorunludur.Bu işlemin yapılması konaklama yapacak kişilerin neden olacağı olası yasa dışı,illegal faaliyetlerde daire sahibini ya da işletmecinin zarar görmemesi açısından çok önemlidir.Aşağıda bu konuyla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından daire sahibi ya da işletmeciye imzalatılan tebliğ belgesinin bir örneğini bulabilirsiniz.Bu belgeyi konuyla ilgili mevcut kanunun  iyi anlaşılması bakımından incelemenizi öneririm.


Kimlik bildirimi


Bu sayfada yer alan bilgiler 22.11.2017 tarihinde yürülüğe giren KHK ile önemli değişikliklere uğramıştır. Güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
KISA DÖNEM DAİRE KİRALAMA KİMLİK BİLDİRİMİ  TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESI
İçişleri Bakanlığının 26.11.2013 tarih ve 26554408-010.06.01.6094 sayılı genelgelerinde; Yerleşim yeri adres beyanında bulunmanın, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. Maddesinde düzenlemenin zorunlu bir bildirim olduğu, Geçici konaklamada bildirimin ise 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Hükümlerine göre yürütülmekte olduğu, konaklamada bulunan kişilerin beyanları çerçevesinde geçici konaklama hizmeti veren işletmeler tarafından yerine getirildiği, 1774 sayılı kanunda ön görülen usule aykırı bildirim yapılması veya bildirimin hiç yapılmaması idari yaptırıma tabi olduğu, geçici konaklama kimlik bildirme hizmetleri uzun bir süredir (Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesisleri ve benzeri konaklama yerleri) online sistemler vasıtasıyla işletmeler tarafından genel kolluk birimlerine yapılmakta ve kolluk birimlerince denetlenmekte olduğunu,
Yukarıda açıklanan şekilde kullanılan (günlük-haftalık-aylık konaklama) apart daire veya rezidansların aynı zamanda öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon gibi hizmetler için kullanıldığı, yurt ve pansiyonların Işyeri Açma ve çalışma yönetmenliğine tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiği,
Konaklamalarda kullanılan apart daire, rezidans ve benzeri yerlerin 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu hükümlerine tabi oldukları, Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmenlik hükümlerine göre konaklama yerine usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmakla sorumlu olduğu, buna aykırı olarak hareket edenlere aynı kanunun 15. maddesi gereğince idari para cezasının uygulanacağı belirtilmiştir.
Belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda, vatandaş ikamet ettiği yeri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesi hükmü gereği, Nüfus Müdürlüklerine, kısa süreli (günlük-haftalık-aylık) konaklamaları ise konaklama yaptığı yerin işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi tarafından 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükmü gereği bağlı bulunduğu kolluk örgütüne bildirmek zorunda olduğu, konaklama yapılan yerin 30 yatak altında olması durumunda, konaklama yaptıran işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi tarafından konaklama yeri kayıt defteri hazırlanıp bağlı bulunduğu kolluk örgütüne onaylatıldıktan sonra, konaklayan şahısları günü gününe kaydederek, her an kolluk örgütünün denetimine hazır hale getirmek zorunda olduğu, konaklama yaptırılan yerin 30 yatak üstünde bir işletme olduğu durumda, işletmecisi/yöneticisi/yetkilisinin Geçici ikamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesine dahil olması ve konaklayan şahısları online ortamında günü gününe bildirilmesi gerektiği,
Konaklama faaliyeti yürüten yerin işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi kendisini ve yanlarında sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimselerin işe başlama ve işten ayrılışlarını 24 saat içerisinde bağlı bulundukları kolluk örğütüne bildirmeleri gerektiği, bildirimde bulundukları çalışanları için 72 saat içerisinde örneğine uygun personel kimlik kartı düzenleyip çalışan personele vermeleri gerektiği, kolluk tarafından her istenildiğinde çalışan tarafından personel kimlik kartının gösterilmesinin zorunlu olduğu,
Belirtilen kanun hükümleri doğrultusunda, işletmecinin kendisinin bağlı bulunduğu kolluk örgütüne bildirmediği takdirde, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 3. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile 417,00 TL idari para cezasının uygulanacağı,
Çalışan personelin işe başlama ve işten ayrılışının zamanında bildirilmediği durumda, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 4. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile 417,00 TL idari para cezasının uygulanacağı,
30 yatak altında konaklama yeri faaliyet yürüten işletmelerin konaklama yeri kayıt defteri düzenlemeyip, konaklayan şahısların konakmala kayıt defterine kayıt etmeyen işletmelerin gün ve kişi başına işlem göreceği, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 2. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile gün bazında kişi başına 417,00 TL idari para cezasının uygulanacağı,
30 yatak üstünde konaklama faaliyeti yürüten işletmelerin geçici ikamet yerleri kimlik bildirme projesine dahil olmaları gerektiği, projeye dahil olmak için gereken( işyeri açma ve çalışma ruhsatı, internet bağlantısı, bilgisayar, yazıcı) işlemleri tamamlayarak bağlı bulunduğu kolluk örgütüne gitmesi gerektiği, kayıtları bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlama zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara, kanunun Ek-1 maddesi gereğince 16.765,00 TL idari para cezası uygulanacağı, tekrarı halinde ruhsatının iptal edileceği,
Yukarıda belirtilen Kanun maddeleri, genelge emir ve hükümleri doğrultusunda, müessesemde meydana gelebilecek Sorumlu işletici değişimi, çalışan giriş ve çıkışları ile ilgili değişiklikleri, konaklayan şahıslar ile ilgili gerekli kayıtları /bildirimleri en geç 24 saat içerisinde bağlı bulunduğum Kolluk Birimine ait Düzenleyici işlemler Büro Amirliğine bildirmem gerektiği, aksi taktirde hakkımda gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu tarafıma tebliğ edilmiş olup imzamla tebellüğ ederim.
 TESISIN
 ADI
 ADRESİ          •
 TEL.
 İŞLETMECISI :

TEBLİG EDEN                                     HAZURUN                                         IŞYERI SAHIBI/SORUMLUSU


Yorum Gönder

Yorumunuz değerlendirildikten sonra yayınlanacaktır.

Hakkımızda

Emlakdanismani.org özellikle kısa dönem daire kiralama/tatil daireleri konaklama hizmetlerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için gerekli bilgi,belge paylaşımı amacı ile kurulmuştur. Bu yeni alternatif konaklama anlayışının gelişmesi ve ülke turizmine katkı sağlaması amacı ile çeşitli seyahat ve pazarlama önerilerine de yer verilmiştir.

Bu sitede yer alan bilgiler orijinal içeriklerden oluşmaktadır ve edinilen tecrübe ve tavsiyeleri yansıtmaktadır. Yasal değişiklikler ile güncellenen bilgiler için
en doğru kaynağın yine yasal kurumların bilgi edinme hizmetleri olduğunu unutmayın.

Bu sitede yer alan makale,yazı vb. içerikleri bağlantı vererek kullanabilirsiniz. Lütfen bağlantı vermeden alıntı yapmayınız. Zaman ve emek harcanarak oluşturulan her işe göstereceğiniz saygıya gelecekte sizin de ihtiyacınız olacağını unutmayınız.

emlakdanismani.org
Her hakkı saklıdır. 2018 emlakdanismani.org . Blogger tarafından desteklenmektedir.

© emlakdanismani.org
Theme Designed by irsah indesigns.

emlak danismani