8 Kasım 2015 Pazar

Günlük kiralık evinizi yasallaştırma

Ohal kapsamında yapılan düzenlemeler ile günü birlik kiralanan evlerde kimlik bildirimi yapmayan ev sahiplerine önemli cezalar uygulanacak.22.11.2016

Önemli güncelleme 31.01.2017.Bu yazıda yer alan bilgiler yürürlüğe giren KHK 'lar ile önemli oranda değişmiştir.Güncel bilgiler için buraya tıklayınız.Günlük kiralık daire mi arıyorsunuz?
Uygulamada 30 yatak ve altı işletmelerde(Dikkat edin yatak sayımı yapılırken dairenizde konaklayabilecek toplam kişi sayısı yatak sayısıdır.İşlettiğiniz toplam daire sayınızdaki kişi kapasitesi yatak sayınızın toplamıdır.)defter tutma zorunluluğu varken 30 yatak üzeri işletmeler ise kimlik bildirimini AKBS sistemine online olarak yapmak zorundadır.

KİMLİK BİLDİRİMİ İÇİN GÜNLÜK KİRALIK EV İŞLETMELERİNE  KOLAYLIK GETİRİLDİ.
Burada OHAL 2016 öncesi var olan sorun şu şekildeydi,
yatak sayısı 30'u geçtiği halde şu veya bu şekilde belediyelerden ruhsat alamamış günlük ev işletmelerine karakol tarafından online bildirim şifresi verilmemekteydi.Bir çok belediye bu işletmelere ne tür bir ruhsat vereceklerini bilmedikleri için işletmecilere öyle olmadıkları halde apart hotel ruhsatı önermekteydi.Tabi olarak apart hotel ruhsatı almak için belediye projelerinde gerek duyulmadığı halde ruhsat için binalara sonradan yangın merdiveni eklentisi yapılması istenmekteydi.Bu ve benzeri nedenlerle istedikleri halde ruhsat alamayan günlük ev işletmeleri için OHAL sonrası bir kolaylık getirilerek ruhsatları olmasa da AKBS online şifreleri temin edilmeye başlandı.


Günlük kiralama işi yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı önemli konular aşağıda belirtilmiştir.

1.

Günlük kiralık dairelerde kimlik bildirimi
Günlük daire kiralama işi yapanların dairelerinde konaklayan kişilere ait kimlik bildirimlerini bağlı bulundukları kolluk kuvvetlerine düzenli olarak bildirmeleri zorunludur.Bu işlemin yapılması konaklama yapacak kişilerin neden olacağı olası yasa dışı,illegal faaliyetlerde daire sahibini ya da işletmecinin zarar görmemesi açısından çok önemlidir.Aşağıda bu konuyla ilgili kolluk kuvvetleri tarafından daire sahibi ya da işletmeciye imzalatılan tebliğ belgesinin bir örneğini bulabilirsiniz.Bu belgeyi konuyla ilgili mevcut kanunun  iyi anlaşılması bakımından incelemenizi öneririm.
Kimlik bildirimi


KISA DÖNEM DAİRE KİRALAMA KİMLİK BİLDİRİMİ  TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESI
İçişleri Bakanlığının 26.11.2013 tarih ve 26554408-010.06.01.6094 sayılı genelgelerinde; Yerleşim yeri adres beyanında bulunmanın, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. Maddesinde düzenlemenin zorunlu bir bildirim olduğu, Geçici konaklamada bildirimin ise 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Hükümlerine göre yürütülmekte olduğu, konaklamada bulunan kişilerin beyanları çerçevesinde geçici konaklama hizmeti veren işletmeler tarafından yerine getirildiği, 1774 sayılı kanunda ön görülen usule aykırı bildirim yapılması veya bildirimin hiç yapılmaması idari yaptırıma tabi olduğu, geçici konaklama kimlik bildirme hizmetleri uzun bir süredir (Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesisleri ve benzeri konaklama yerleri) online sistemler vasıtasıyla işletmeler tarafından genel kolluk birimlerine yapılmakta ve kolluk birimlerince denetlenmekte olduğunu,
Yukarıda açıklanan şekilde kullanılan (günlük-haftalık-aylık konaklama) apart daire veya rezidansların aynı zamanda öğrencilere yönelik yurt ve pansiyon gibi hizmetler için kullanıldığı, yurt ve pansiyonların Işyeri Açma ve çalışma yönetmenliğine tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre hareket edilmesi gerektiği,
Konaklamalarda kullanılan apart daire, rezidans ve benzeri yerlerin 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu hükümlerine tabi oldukları, Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmenlik hükümlerine göre konaklama yerine usulüne uygun şekilde günü gününe tutmak ve genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmakla sorumlu olduğu, buna aykırı olarak hareket edenlere aynı kanunun 15. maddesi gereğince idari para cezasının uygulanacağı belirtilmiştir.
Belirtilen kanun ve genelge doğrultusunda, vatandaş ikamet ettiği yeri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesi hükmü gereği, Nüfus Müdürlüklerine, kısa süreli (günlük-haftalık-aylık) konaklamaları ise konaklama yaptığı yerin işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi tarafından 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükmü gereği bağlı bulunduğu kolluk örgütüne bildirmek zorunda olduğu, konaklama yapılan yerin 30 yatak altında olması durumunda, konaklama yaptıran işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi tarafından konaklama yeri kayıt defteri hazırlanıp bağlı bulunduğu kolluk örgütüne onaylatıldıktan sonra, konaklayan şahısları günü gününe kaydederek, her an kolluk örgütünün denetimine hazır hale getirmek zorunda olduğu, konaklama yaptırılan yerin 30 yatak üstünde bir işletme olduğu durumda, işletmecisi/yöneticisi/yetkilisinin Geçici ikamet Yerleri Kimlik Bildirme Projesine dahil olması ve konaklayan şahısları online ortamında günü gününe bildirilmesi gerektiği,
Konaklama faaliyeti yürüten yerin işletmecisi/yöneticisi/yetkilisi kendisini ve yanlarında sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimselerin işe başlama ve işten ayrılışlarını 24 saat içerisinde bağlı bulundukları kolluk örğütüne bildirmeleri gerektiği, bildirimde bulundukları çalışanları için 72 saat içerisinde örneğine uygun personel kimlik kartı düzenleyip çalışan personele vermeleri gerektiği, kolluk tarafından her istenildiğinde çalışan tarafından personel kimlik kartının gösterilmesinin zorunlu olduğu,
Belirtilen kanun hükümleri doğrultusunda, işletmecinin kendisinin bağlı bulunduğu kolluk örgütüne bildirmediği takdirde, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 3. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile 417,00 TL idari para cezasının uygulanacağı,
Çalışan personelin işe başlama ve işten ayrılışının zamanında bildirilmediği durumda, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 4. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile 417,00 TL idari para cezasının uygulanacağı,
30 yatak altında konaklama yeri faaliyet yürüten işletmelerin konaklama yeri kayıt defteri düzenlemeyip, konaklayan şahısların konakmala kayıt defterine kayıt etmeyen işletmelerin gün ve kişi başına işlem göreceği, 1774 sayılı kimlik bildirme kanununun 2. maddesinin ihlal ettiğinden, aynı kanunun 15. maddesine istinaden 2015 yılı yeniden değerlendirme oranı ile gün bazında kişi başına 417,00 TL idari para cezasının uygulanacağı,
30 yatak üstünde konaklama faaliyeti yürüten işletmelerin geçici ikamet yerleri kimlik bildirme projesine dahil olmaları gerektiği, projeye dahil olmak için gereken( işyeri açma ve çalışma ruhsatı, internet bağlantısı, bilgisayar, yazıcı) işlemleri tamamlayarak bağlı bulunduğu kolluk örgütüne gitmesi gerektiği, kayıtları bilgisayarda tutmak ve bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlama zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara, kanunun Ek-1 maddesi gereğince 16.765,00 TL idari para cezası uygulanacağı, tekrarı halinde ruhsatının iptal edileceği,
Yukarıda belirtilen Kanun maddeleri, genelge emir ve hükümleri doğrultusunda, müessesemde meydana gelebilecek Sorumlu işletici değişimi, çalışan giriş ve çıkışları ile ilgili değişiklikleri, konaklayan şahıslar ile ilgili gerekli kayıtları /bildirimleri en geç 24 saat içerisinde bağlı bulunduğum Kolluk Birimine ait Düzenleyici işlemler Büro Amirliğine bildirmem gerektiği, aksi taktirde hakkımda gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu tarafıma tebliğ edilmiş olup imzamla tebellüğ ederim.
 TESISIN
 ADI
 ADRESİ          •
 TEL.
 İŞLETMECISI :

TEBLİG EDEN                                     HAZURUN                                         IŞYERI SAHIBI/SORUMLUSU

2.

GÜNLÜK KİRALİK DAİRELER İÇİN RUHSAT ALMAK GEREKLI Mİ?

Son yıllarda gelişen ve konaklama ve turizm sektöründe önemli bir paya sahip olan günlük kiralık daire,yazlık ve ev kiralama işini yasal zemine taşımak ve oluşan vergi kaybını telafi etmek için devlet birimlerinde çeşitli düzenlemeler yapılıyor.
Bunlardan bir tanesi de ruhsat meselesi.Ruhsat alınması özellikle bu tip kiralama işini hem kayıt altına almak hem de kayıt dışı konaklamaların önüne geçmek adına önemli.Bu tip dairelerin özellikle kimlik beyanı istenmemesinden dolayı illegal işler ya da kişilerce talep ediliyor olması gibi kısmen gerçeklik payı bulunan ama daha çok sektördeki büyük yatırımcıların(Hiç kimse haksız rekabeti sevmez) da körüklediği ve şişirdiği haberlerin son bulması ve güvenliğin maksimum seviye de sağlanması için özellikle ruhsat alınması çok önemlidir.
Kısa dönem kiraya verdiğiniz daire veya daireleriniz için nasıl ruhsat alacaksınız?
Eğer daireleriniz müstakil bir binada ve tamamı bu iş için ayrılmış ise yani binada ikamet eden başka kişiler yok ise binanıza bağlı bulunduğunuz belediyeden pansiyon ruhsatı alabilirsiniz.Ancak sizin dışınızda bir tek daire bile ikamet amacıyla kullanılıyorsa o daire sahibinden muvafakat almanız gerekiyor.Dolayısı ile eğer farklı binalarda farklı konumlarda daireleri bu şekilde işletiyor iseniz ruhsat almanız pek mümkün görünmüyor.Konut sayısına bağlı olarak diğer maliklerden izin alabilmek pek de öyle içinden çıkılabilecek bir iş değil.Maalesef bunun için de henüz bir yasal düzenleme de yapılmış değil.Ancak genel olarak belediyeler bu konunun üzerine pek fazla gitmiyorlar.Doğrusu yasadaki belirsizlik nedeniyle onlar da tam olarak uygulama konusunda kararsızlar.


3.

GÜNLÜK DAİRE KİRALAMASI YAPANLARIN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ.
Bir ya da birden fazla daireyi, kendinize ait olsun ya da olmasın(başkasına ait daireyi uzun dönem kiralayıp bilgisi dahilinde kısa dönemler halinde kiraya veriyor da olabilirsiniz)kısa süreler ile defalarca kiraya veriyorsanız siz de elde edeceğiniz gelirin belli bir kısmını devlete vergi olarak ödemek zorundasınız.Yani fatura basımından ,muhasebeci tutmaya kadar vergi mükelleflerinin yükümlülükleri sizleri de kapsıyor.Tabi burada beyan edeceğiniz yani faturalandırdığınız ciro tutarı vergiye esas olacaktır.Aynı zamanda işiniz adına yaptığınız tüm ödemeleri(kiraladığınız dairenin kira bedeli de dahil olmak üzere) de gider olarak gösterebilme hakkına da sahip olacaksınız.Bu arada kiraladığınız daireler için stopaj vergisi de ödeyeceğinizi de unutmayın.En iyi tarafı bir dükkan kirası vermeden evinizden işleriniz yürütmenize olanak tanınması.Bence en iyi ve avantajlı kısmı da burası.


Günlük daire kiralamada vergi  Özetlersek:


İş ve defter takibini yapacak muhasebecinin belirlenmesi.
Vergi dairesine başvuru.
Adresinizde vergi memurunca yoklama yapılması.
Fatura,kaşe vb. basımı
Vergi dairesince 4b(bağ-kur) bildiriminizin yapılması.(Eğer bir işyerinde sigortalı iseniz de işyeri açabilirsiniz bu durumda bağkur bildirimi yapılmaz)
İşinizi evinizden (home ofis) takip edebilirsiniz.
Kısa dönem kiraya vermek üzere kiraladığınız daireler için kira stopaj vergisi ödeyeceğinizi de unutmayın.

Günlük kiralık daire mi arıyorsunuz?


>>>Google ile direkt rezervasyon alın<<< 


Antalya Saklıkent kayak merkezi  konaklama

Antalya günlük kiralık daire

Günlük kiralık ev işi yapma rehberi
*Bu sayfalarda anılan tesis,ticari marka ya da tescilli ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.Anılan tesis adı ya da ticari markaların bu web sitesi ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. .

5 yorum:

 1. Hangi kafasını sevdiğimin adamı bir odasını geçici yaz sezonu bir kaç sefer kiraya vermek için bu zahmet ve risklere girer. İşin aslı büyük sermayenin küçük kazançlara fırsat tanımaması için yapılmış düzenleme.

  YanıtlaSil
 2. Aynen nusret bey haklisiniz. 5 senedir gayrimenkul emlak sektorundeyim. Bu gunluk daire isini yapan 10larca kisi var en buyuklerinden en kucuklerine kadar. Bence bu kadar denetim yok denetimler her zamam buyuk yerlere oluyor onlarda zaten kilifini uydurmuslar. Yani 1 2 daireyle bu isi yapanlar yapiyor ve hic bir zararda gormuyor. Gecen gun bi arkadasim kendi evini gunluk kullaniyor polis evi basmis. Sikayet uzerine arkasasimin evi dediler ciktilar isin icinden. Adam evi verirken musteriye bi sorun olursa kiralamadiniz arkadasimin evi diyin diye utanmadan soyluyor ki utanacak birseyde yok musteri buna ragmen evi tutuyor. Sebeb ney insanlarimizda bu kizlara duskunluk oldukca bizim halkimizda internet den okuduklariyla kalirlar ekmegini kovalayan kovaliyor. Bunlara da burda sadece konusmak dusuyor. Varsa yapmak isteyen arkadaslar ev sahibinin haberi varsa yada ev kendinizinse korkmayin yapin

  YanıtlaSil
 3. merhaba arkadaşlar bu işi 7 yıldır yapıyorum şimdi işlek bir yerde 30 yıllık 5 katlı bir bina buldum ruhsat almam zor günlük olarak versem binayı tutup ne gibi bir yol izlemeliyim ne gibi sıkıntılar çekerim teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Ohal nedeniyle ruhsatsız günlük ev işi yapan tüm işletmelerin kapanacağı söyleniyor.Ruhsatsız çok riskli olur

   Sil
  2. Ruhsat alman neden zor o binadaki tum odalara yangin sensoru ve yangin merdiveni takicaksin merdiven taktircak alan mi yok bina cevresinde yoksa farkli bir sorunmu var ?

   Sil

Yorumunuz değerlendirildikten sonra yayınlanacaktır.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...